BAKTERİ ANALİZİ

BAKTERİ ANALİZi HİZMETİ

Lejyonella hastalığı, Legionella pneumophilia adlı bakterinin klima santrali bakımıyol açtığı bir hastalıktır; adını, 1976’da A.B.D.’de Philadelphia’da eski lejyoner askerleri arasında bir kutlama toplantısından sonra meydana gelen salgından almıştır. Hastalık, su kaynaklarında bulunan lejyonella bakterilerinin air-conditioner, duş başlıkları, jakuziler gibi aerosollerle havaya yayılması ve bu havanın solunması ile oluşur. Otellerde bu tip aerosoller çok kullanıldığından otellerin sıhhi tesisat sistemlerinde lejyonella bakterisinin barınmasına olanak vermeyecek önlemler alınmalıdır. Bu önlemler düzenli aralıklarla sürdürülmelidir.

Legionella pneumophilia bakterisi ısıtma ve hızla akıtma yöntemi, klorlama, ultraviyole ışıma metodu, ozonlama, bakır-gümüş iyonlaşması gibi yöntemlerle dezenfekte edilebilir.bu konuda bakteri şüphesi olan havalandırma kanalı,klima drenajı,fan coil drenajı,gibi yerlerden,steril kaplara aldığımız numuneleri bu konuda uzman labaratuarlarda analiz yaptırıp bakteri çeşitlerine göre uygun dezenfektan kullanarak gerekli temizlik uygulamalarını sağlıyoruz.